Контакти

Указания за пациента

 

Уважаеми пациенти,
в тази секция ще откриете основните указания, които е необходимо да следвате, за да бъдат получени адекватни и точни резултати при провеждане на вашето изследване.

 

кръвна картина – изследването се провежда сутрин (най-добре между 7.00 и 9.00 часа) на гладно, включително без прием на кафе.

глюкоза (кръвна захар) – изследването се провежда сутрин (най-добре между 7.00 и 9.00 часа) на гладно, включително без прием на кафе.

кръвно-захарен профил – пациентът не пази диета, не спира лечението си, не променя обичайния си дневен режим. Изследването се осъществява по схема, назначена от лекуващия лекар.

орален глюкозо-толерантен тест – три дни преди теста пациентът консумира смесена храна с минимум 150 гр. въглехидрати дневно. Ако пациентът приема лекарства, които повлияват въглехидратния метаболизъм, приемът им трябва да бъде преустановен за период от 3 дни преди теста. Изследването се осъществява по схема, назначена от лекуващия лекар.

липиден статус – изследването се провежда сутрин на гладно след 12-часово гладуване. 2-3 дни преди изследването пациентът трябва да приема бедна на мазнини храна. Ако взима лекарства, които повлияват мастния метаболизъм, приемът им трябва да бъде преустановен за период от 2 седмици преди изследването.

електролити и олигоелементи – изследването се провежда минимум 10 дни след последния прием на препарати, които ги съдържат, включително и мултивитаминни комплекси.

хормони на щитовидната жлеза – изследването се провежда сутрин, без прием на кафе и други кофеин съдържащи вещества и без прием на медикаменти преди вземането на кръв.

репродуктивни (полови) хормони – изследването се провежда сутрин, по схема в зависимост от фазата на месечния цикъл. При жени, без прием на хормонални препарати преди вземането на кръв.

vit B12 и фолат в серум – изследването се провежда минимум 10 дни след последния прием на препарати, които ги съдържат, включително и мултивитаминни комплекси.

урина (общо химично изследване и седимент) – изследва се средна порция от първа сутрешна урина, която се събира в химически чисти съдове, след щателен локален тоалет на гениталиите.

стерилна урина – задължително се изследва първа сутрешна урина, като тя се събира в специален стерилен контейнер.

калций, фосфор, катехоламини, 5-ХИОК в 24-часова урина – събирането на урина започва сутрин (7.00 – 7.30 часа). Първата порция урина се изхвърля (тя не е необходима за изследването). Всяка следваща порция се събира в предварително добре измит съд, удобен за определяне на цялото количество урина (например бутилка от 2 литра). В началото към урината се добавя и консервант. При всяко прибавяне на урина съдът се разклаща добре; съхранява се на хладно и защитено от пряка слънчева светлина място. Събирането на урината приключва с добавянето на първата порция урина на следващата сутрин (7.00 – 7.30 часа). Определя се общото количество отделена за 24 часа урина. В лабораторията се донасят 50 – 100 мл от цялото количество.

креатининов клирънс, микроалбуминурия в 24-часова урина – събирането на урина започва сутрин (7.00 – 7.30 часа). Първата порция урина се изхвърля (тя не е необходима за изследването). Всяка следваща порция се събира в предварително добре измит съд, удобен за определяне на цялото количество урина (например бутилка от 2 литра). При всяко прибавяне на урина съдът се разклаща добре; съхранява се на хладно и защитено от пряка слънчева светлина място. Събирането на урината приключва с добавянето на първата порция урина на следващата сутрин (7.00 – 7.30 часа). Определя се общото количество отделена за 24 часа урина. В лабораторията се донасят 50 – 100 мл от цялото количество.

пикочна киселина в 24-часова урина – събирането на урина започва сутрин (7.00 – 7.30 часа). Първата порция урина се изхвърля (тя не е необходима за изследването). Всяка следваща порция се събира в предварително добре измит съд, удобен за определяне на цялото количество урина (например бутилка от 2 литра). В началото към урината се добавя и консервант. При всяко прибавяне на урина съдът се разклаща добре; съхранява се на хладно и защитено от пряка слънчева светлина място. Събирането на урината приключва с добавянето на първата порция урина на следващата сутрин (7.00 – 7.30 часа). Определя се общото количество отделена за 24 часа урина. В лабораторията се донасят 50 – 100 мл от цялото количество.

гърлен секрет – секретът за изследване се взима сутрин преди хранене, без хигиена на устната кухина и без миене на зъби.

носен и ушен секрет – секретът за изследване се взима 12 часа след последното третиране с медикаменти.

очен секрет – секретът за изследване се взима преди започване на антибиотично лечение.

еякулат (сперма) за микробиология – еякулатът се отделя чрез самостоятелно извършена мастурбация. Предварително добре се измиват ръцете и членът. Материалът се събира в стерилен контейнер, който трябва да бъде донесен в лабораторията до 2 часа след отделянето на пробата.

спермограма – материалът за изследване се отделя след 5 дни пълно полово въздържание. Материалът се събира в стерилен контейнер, който трябва да бъде донесен в лабораторията до 1 час след отделяне на пробата.

паразитология – морфологична оценка на паразити – материалът се взима от различни части на изпражненията, като се поставя в специален контейнер.

паразитология – острица (скоч лента) – материалът се взима сутрин, преди тоалет и дефекация, като се използва скоч лента, която се залепя в областта на ануса и след това се прикрепя върху предметно стъкло.