Контакти

Изследвания

 

Клинична лаборатория - Специализирани изследвания

- Кръвна картина до 8 параметъра Hb,Er,Leu,Ht,Tr,MCV,MCH,MCHC,- комплексно
- Диференциално броене на левкоцити в кръв-визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване
- Морфология на еритроцитите в кръв-визуално микроскопско изследване
- Скорост на утаяване на еритроцитите
- Време на кървене
- Протромбиново време
- Активирано парциално тромбопластиново време (АРТТ)
- Фибриноген
- Химично изследване с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген)
- Седимент – ориентировъчно изследване
- Окултни кръвоизливи
- Глюкоза
- Кръвно захарен профил
- Креатинин
- Урея
- Билирубин – общ
- Билирубин – директен
- Общ белтък
- Албумин
- Холестерол
- HDL – холестерол
- Триглицериди
- Гликиран хемоглобин
- Пикочна киселина
- АСАТ
- АЛАТ
- Креатинкиназа (КК)
- ГГТ
- Алкална фосфатаза (АФ)
- Алфа-амилаза
- Липаза
- Натрий и Калий
- Калций
- Фосфати
- Желязо
- ЖСК
- С реактивен протеин
- Криоглобулини

 

Клинична лаборатория - Високоспециализирани медико-диагностични изследвания

 

- Общи имуноглобулини IgM
- Общи имуноглобулини IgG
- Общи имуноглобулини IgA
- Ft4
- TSH
- PSA
- СА-15-3
- СА-19-9
- CA-125
- Алфа-фетопротеин
- Бета-хорионгонадотропин
- Микроалбуминория
- СЕА

 

Клинична микробиология

 

- RPR (или Васерман) само за бременни
- Антистрептолизинов титър (АST) при ревматизъм и други бета- стрептококови инфекции)
- Waaler Rose/RF (ревматоиден артрит)
- Paul-Bunnell (инфекциозна мононуклеоза)
- Фекална маса и ректален секрет
- Изследване на урина за урокултура
- Материал от генитална система N. gonorrhoreae, Streptococcus (Haemophilus), Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др.
- Раниев материал и гной
- Гърлени и назофарингеални секрети
- Храчка, бронхоалвеоларен лаваж
- Антибиограма с 6 антибиотични диска
- Chlamodia (сух тест)

 

Вирусология

 

- Доказване на HIV антитела с имунологичен метод ЕЛАЙЗА, Анти HIV Ѕ антитела
- Доказване на антитела РЗХА за рубеола при бременниВисококвалифицираният екип на Клинична лаборатория консултира безплатно пациентите при назначаването на изследвания и интерпретацията на получените резултати.

 

Безопасността за здравето на пациентите е гарантирана чрез използването на игли и епруветки за еднократна употреба (затворена система за взимане на кръв) при стриктно спазване на правилата за вътреболнична хигиена.