Контакти

Апаратура

 

 

Лабораторията е оборудвана с високотехнологична апаратура и работи по международно утвърдени аналитични методи.

 

Нашата съвременна аналитична апаратура включва:

- хематологични броячиселективни
- автоматични клинико-химични анализатори анализатори за високо специализирани имунометрични изследвания
- хемостазен анализатор
- кръвно-газов анализатор

 

Лабораторията разполага с интегрирана лабораторна информационна система с възможност за архивиране на резултатите от всички проведени изследвания и уникална бар-код идентификация на взетите проби.

Всекидневният качествен контрол гарантира надеждността на клинико-лабораторните резултати.

Лабораторията участва в Националната система за осигуряване на качество и в международни програми за външен качествен контрол.